Een Hollandse renaissance kaarsenkroon

Periode:
Tweede helft 17de eeuw
Afmetingen:
45 x 57 cm
Referentie:
100-283

Prijs op aanvraagEen Hollandse renaissance kaarsenkroon

Kaarsenkronen werden vanaf de eerste helft van de 17de eeuw door de gegoede burgerij aangeschaft. In de eeuwen hiervoor kennen we kaarsenkronen veelal alleenin kerken en kastelen.De kaarsenkroon werd niet alleen aangeschaft vanwege de betere verlichting, maar ook vanuit esthetische overwegingen. Door de eeuwen heen verschillen de kaarsenkronen weinig van vorm.De kopergieters gaven de modellen van generatie op generatie door.

Ook in deze moderne tijd verfraait deze kleine kaarsenkroon ons interieur.

Hollands, 2de helft 17de eeuw.

Ontdek meer


Louis Seize Pendule

Prijs op aanvraag

Franse Empire pendule

Prijs op aanvraag